رد کردن پیوندها

آنتراسیت کلسینه شده

  • شبیه سازی فرآیند ريخته گری
شبیه سازی فرآیند ريخته گری

شبیه سازی فرآیند ريخته گری

ProCAST نرم افزاری برای مدلسازی و شبیه سازی فرایند ريخته گری فلزات و آلیاژها است. ProCAST در شرکت پیشران پارت برای مدلسازی فرایند ريخته گری، پیش بینی دقیق انجماد و ساختار کريستالی، تحلیل شکل دهی فلز و اثرات اجزاء فشاری در طول فرآیند، ارزيابی پتانسیل خرابی قطعات ريخته گری شده و بهینه سازی شرایط فرآیند ريخته گری و بهبود کیفیت قطعات استفاده می شود.

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟

کاوش کنید
بکشید