رد کردن پیوندها

پترو کک کلسینه شده

  • (QC)
تضمین/کنترل کیفیت(QC)

تضمین/کنترل کیفیت(QC)

بعضی از فعالی تهای مرتبط با کنترل کیفیت در شرکت پیشران پارت شامل آزمون و اندازه‌ گیری بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی، تعیین استانداردها و مشخصات و روشهای تست برای ارزيابی کیفیت، ارزيابی محصول بر اساس مشخصات فنی و الزامات کیفی، مدیريت و نظارت بر فرآیند تولید به منظور جلوگیری از وقوع خطاها یا عیوب، جمع‌آوری بازخورد و اطلاعات از فرآیند تولید به منظور ایجاد بهبودها و پیشرفت‌های مستمر در کیفیت محصول، استفاده از ابزارهای آماری برای تحلیل داده‌ها و بررسی تغییرات در کیفیت است. در نهایت محصولات پیش از ارسال به مشتری از لحاظ عملکرد در شرایط واقعی تست گردیده تا از عملکرد محصول در سایت مشتری اطمینان به عمل آید.

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟

کاوش کنید
بکشید